1395/7/26 1968

عرق بهار نارنج به اندازه داروی دیازپام در کاهش استرس مفید و موثر است

عرق بهار نارنج ضد استرس است


عرق بهار نارنج به اندازه داروی دیازپام در کاهش استرس مفید و موثر است. بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ایران، عرق بهار نارنج در كاهش استرس قبل از عمل جراحی نقش موثری ایفا می‌کند.
 
هدف از انجام این مطالعه که بر روی 60 بیمار 14 تا 48 ساله کاندید جراحی انجام شد، مقایسه اثر ضد اضطراب عرق بهار نارنج با داروی دیازپام بود. جمعیت مورد مطالعه به طور تصادفی به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند. دو ساعت قبل از عمل جراحی به گروه یك 100 سی سی عرق بهار نارنج و به گروه دو محلول یك قرص 5 میلی گرمی دیازپام در 100 سی سی آب داده شد. میزان اضطراب و علائم حیاتی بیماران دو ساعت پس از دریافت دارو مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که عرق بهار نارنج به اندازه داروی دیازپام در کاهش استرس مفید و موثر است.

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز