1396/11/17 413

معافیت چای وارداتی و تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده «براساس قوانین تصویب شده مجلس شورای اسلامی»

مقام مالیاتی توضیح داد

معافیت چای وارداتی و داخلی از مالیات برارزش افزوده

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور از معافیت چای وارداتی و تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده «براساس قوانین تصویب شده مجلس شورای اسلامی» خبر داد. به گزارش دوشنبه تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور، «محمد مسیحی» گفت: به موجب اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی‎شود مگر به موجب قانون. همچنین موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز به موجب قانون مشخص می شود. وی تصریح کرد: طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه و واردات محصولات کشاورزی فرآوری نشده شامل تولید داخل یا وارداتی، هنگام واردات و عرضه، از پرداخت مالیات و عوارض معاف شده است.


مسیحی ادامه داد: به استناد مفاد بند (ر) ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، چای از جمله محصولات کشاورزی فرآوری نشده محسوب می شود. وی افزود: بنابراین از آغاز امسال به استناد قوانین یادشده، چای تولید داخل و وارداتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.


معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور یادآوری کرد: درباره سایر محصولات کشاورزی مانند برنج و آرد نیز این معافیت، تولید داخل و واردات را شامل می شود. وی تاکید کرد چنانچه نظر مجلس شورای اسلامی، حمایت از تولید داخل و مقابله با واردات باشد، این امر مستلزم اصلاح قانون بوده و سازمان امور مالیاتی نیز مجری قانون خواهد بود.


معاون اول رییس جمهوری دهم بهمن ماه در سفر به گیلان درباره برخی ناهنجاری ها در عرصه تجارت نظیر قاچاق چای و برنج به کشور گفت: دولت بویژه وزارت جهاد کشاورزی تلاش خواهد کرد کشاورزان استان گیلان از بابت واردات این محصولات آسیب نبینند و حتما با کمک نمایندگان گیلان درباره تعرفه ها و محدودیت واردات به تفاهم می رسد. رییس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور چهاردهم بهمن ماه به ایرنا گفت: چای یکی از مهمترین محصولات باغبانی کشور است که از مجموع 2میلیون و 600 هزار هکتار باغ های کشور حدود 30هزار هکتار آن را تشکیل می دهد.

نظر شما