1396/12/13 460

اولین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی های گرم صنایع و تجهیزات وابسته 14 تا 17 اسفندماه در سالن ملل مجموعه نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار خواهد شد

نمایشگاه نوشیدنی گرم و صنایع وابسته


اولین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی های گرم صنایع و تجهیزات وابسته 14 تا 17 اسفندماه در سالن ملل مجموعه نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار خواهد شد. این نمایشگاه در 3 زمینه تخصصی چای ، قهوه و دمنوش و تجهیزات و صنایع وابسته به مدت 4 روز برای عموم برگزار می گردد.


زیر گروهای شرکت کننده در این نمایشگاه:
چای:
تولید ( کاشت، داشت و برداشت برگ سبز چای از مزارع و باغ های چای)  
روش های بهینه‌ی فرآوری برگ سبز چای برای تبدیل به انواع چای در کارخانه
آموزش کشاورزان، کارگران و کارکنان کشت و صنعت تولید چای با هدف افزایش مهارت های حرفه ای (برگزاری دوره های آموزشی، کتاب و اپلیکیشن های آموزشی)
تجهیزات ( دستگاه های تولید، برداشت مکانیزه، بسته بندی و حمل و نقل)
 
قهوه:
تولید ( کاشت، داشت و برداشت دانه قهوه)  
فرآوری دانه قهوه برای تبدیل به انواع قهوه‌ی بو داده کافئین دار، پودر قهوه و قهوه فوری و ...
آموزش کشاورزان، کارگران و کارکنان کشت و صنعت تولید قهوه با هدف افزایش مهارت های حرفه ای (برگزاری دوره های آموزشی و فیلم آموزشی)
تجهیزات (دستگاه های تولیدی برای فرآوری، بسته بندی و حمل و نقل)
 
دمنوش:
تولید ( کاشت، داشت و برداشت گیاهان مورد استفاده در تولید ترکیبات دمنوش)
آماده سازی و نگهداری گیاهان
آموزش کشاورزان، کارگران و کارکنان کشت و صنعت گیاهان با هدف افزایش مهارت های حرفه ای (برگزاری دوره های آموزشی و فیلم آموزشی)
تجهیزات ( دستگاه های تولید و فرآوری، بسته بندی و حمل و نقل)
 
طعم دهنده:
تولید (کاشت، داشت و برداشت گیاهان معطر و خوشبو برای استفاده در تولید طعم دهنده ها)
فرآوری مواد اولیه و ترکیبات طعم دهنده های خوراکی
آموزش باغ‌داران، کشاورزان، کارگران و کارکنان کشت و صنعت گیاهان معطر با هدف افزایش مهارت های حرفه‌ای (برگزاری دوره های آموزشی و فیلم آموزشی)
تجهیزات (دستگاه های تقطیر، تولید و فرآوری، بسته بندی و حمل و نقل

منبع
پارسینه

نظر شما